Kanun ve Yönetmelikler 10.10.2016

-5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU


-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği


-Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik


-Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik


-Kent Konseyi Yönetmeliği


-İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği


-Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği


-Belediye Zabıta Yönetmeliği


-Belediye İtfaiye Yönetmeliği


-Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik


-Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği


-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği


-Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği


-Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği


-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin YönetmelikKanun ve Yönetmelikler